Geschäftsführung

Niklas Wortmann

Baumkletterer SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde, Forstwirt

Baumpfleger / Forstwirt

Team Verwaltung

Niklas Wortmann

Baumkletterer SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde, Forstwirt

Baumpfleger / Forstwirt

Team Baumpflege - Organisation

Niklas Wortmann

Baumkletterer SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde, Forstwirt

Baumpfleger / Forstwirt

Team Baumpflege - Ausführung

Niklas Wortmann

Baumkletterer SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde, Forstwirt

Baumpfleger / Forstwirt

Team Baummanagement - Organisation

Niklas Wortmann

Baumkletterer SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde, Forstwirt

Baumpfleger / Forstwirt

Team Baummanagement - Ausführung

Niklas Wortmann

Baumkletterer SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde, Forstwirt

Baumpfleger / Forstwirt

Team Werkstatt und Service

Niklas Wortmann

Baumkletterer SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde, Forstwirt

Baumpfleger / Forstwirt