Geschäftsführung

Nina Lorenz

Baumkletterin SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde

Baumpflegerin 

Team Verwaltung

Nina Lorenz

Baumkletterin SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde

Baumpflegerin 

Team Baumpflege - Organisation

Nina Lorenz

Baumkletterin SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde

Baumpflegerin 

Team Baumpflege - Ausführung

Nina Lorenz

Baumkletterin SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde

Baumpflegerin 

Team Baummanagement - Organisation

Nina Lorenz

Baumkletterin SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde

Baumpflegerin 

Team Baummanagement - Ausführung

Nina Lorenz

Baumkletterin SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde

Baumpflegerin 

Team Werkstatt und Service

Nina Lorenz

Baumkletterin SKT A & B, AS – Baum 1- Fachkunde

Baumpflegerin