Geschäftsführung

Jens Keller

Baumkletterer SKT A, AS – Baum 1- Fachkunde, Baumschulgärtner

Baumpfleger

Team Verwaltung

Jens Keller

Baumkletterer SKT A, AS – Baum 1- Fachkunde, Baumschulgärtner

Baumpfleger

Team Baumpflege - Organisation

Jens Keller

Baumkletterer SKT A, AS – Baum 1- Fachkunde, Baumschulgärtner

Baumpfleger

Team Baumpflege - Ausführung

Jens Keller

Baumkletterer SKT A, AS – Baum 1- Fachkunde, Baumschulgärtner

Baumpfleger

Team Baummanagement - Organisation

Jens Keller

Baumkletterer SKT A, AS – Baum 1- Fachkunde, Baumschulgärtner

Baumpfleger

Team Baummanagement - Ausführung

Jens Keller

Baumkletterer SKT A, AS – Baum 1- Fachkunde, Baumschulgärtner

Baumpfleger

Team Werkstatt und Service

Jens Keller

Baumkletterer SKT A, AS – Baum 1- Fachkunde, Baumschulgärtner

Baumpfleger